Κατευθυντήριες Οδηγίες

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Εκ μέρους της Συντονιστικής Επιτροπής ΟΝΟΓΟ και ως Πρόεδρος του Τμήματος, με ιδιαίτερη χαρά και ικανοποίηση  σας παρουσιάζω την μετάφραση στα Ελληνικά που δημοσιεύεται στον ιστότοπο της Ελληνικής Ουρολογικής Εταιρείας, των κατευθυντηρίων οδηγιών της Ευρωπαικής Ουρολογικής Εταιρείας (EAU Guidelines) που αφορούν σε γνωστικά αντικείμενα αρμοδιότητας ΟΝΟΓΟ.

Εκφράζω τις  θερμές μου ευχαριστίες και τα συγχαρητήρια σε όλα τα μέλη της ΣΕ/ΟΝΟΓΟ και στους συναδέλφους  πού όλοι ανεξαιρέτως, μη φειδόμενοι κόπου και  προσωπικού χρόνου, ανέλαβαν να μεταφράσουν τα διάφορα επιμέρους τμήματα και, με συντονισμένες, επίπονες και άοκνες προσπάθειες, το κατάφεραν κατά τον καλύτερο τρόπο.

Επίσης, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον τ. Πρόεδρο ΕΟΕ, Καθηγητή κ. Φ. Σοφρά, για την παρότρυνση και στήριξη της προσπάθειας αυτής στα αρχικά της στάδια, καθώς και τον νυν Πρόεδρο ΕΟΕ κ. Η. Πούλια για την υποστήριξη στην φάση ολοκλήρωσης του έργου.

Ελπίζοντας ότι οι κατευθυντήριες οδηγίες στα Ελληνικά της EAU θα αποτελέσουν εργαλείο χρήσιμο στην καθημερινή πράξη για όλους τους Έλληνες Ουρολόγους, σας προτρέπω να γνωρίσετε το χρηστικό αποτέλεσμα της προσπάθειας μας.

Με ιδιαίτερη εκτίμηση προς όλους,

Ευάγγελος Σπυρόπουλος
Πρόεδρος ΣΕ/ΟΝΟΓΟ