Αγαπητοί Συνάδελφοι και Φίλοι,

Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Ουρολογικής Εταιρείας, είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας παραδώσουμε τον νέο Κατάλογο Μελών 2017 της Ε.Ο.Ε, τέσσερα χρόνια μετά την τελευταία έκδοσή του.

Αν και η χρησιμότητα του Καταλόγου έχει εκτιμηθεί θετικά όλα αυτά τα χρόνια, τόσο από τα Μέλη μας όσο και από τους συνεργάτες, φίλους, χορηγούς και υποστηρικτές της ευρύτερης Ουρολογικής Κοινότητας, εντούτοις το Δ.Σ προβληματίστηκε ιδιαίτερα για την ανάγκη ή/και σκοπιμότητα μιας έντυπης έκδοσης εν έτη 2017. Τελικά επικράτησε η άποψη ότι ανεξάρτητα με την ευκολία και αμεσότητα που προσφέρουν τα νέα ψηφιακά μέσα, το “βιβλιαράκι” αυτό αποτελεί ακόμη για πολλούς Συναδέλφους (και συνεργάτες) την ιδανικότερη και χρηστικότερη λύση για το ιατρείο, το γραφείο ή την γραμματεία τους.

Το περιεχόμενο του Καταλόγου αποτυπώνει την εικόνα των Μελών της Ε.Ο.Ε, όπως αυτά έχουν καταγραφεί και αρχειοθετηθεί στην Εταιρεία έως και τις 31.3.2017. Η σωστή καταγραφή των στοιχείων ήταν απόρρoια σε μεγάλο βαθμό και από την δική σας συνεργασία και τακτική ενημέρωση της γραμματεία μας των αλλαγών που σας αφορούν.

Ο νέος Κατάλογος είναι διαθέσιμος και στην ιστοσελίδα της Ε.Ο.Ε www. huanet.gr, με αποκλειστική πρόσβαση των Μελών μας.

Κλείνοντας, θα ήθελα να ευχαριστήσω τις Φαρμακευτικές Εταιρείες, που με τις διαφημιστικές καταχωρήσεις τους βοήθησαν να καλυφθεί σημαντικό μέρος του κόστους παραγωγής του παρόντος Καταλόγου Μελών.

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς,

Για το Δ.Σ της Ε.Ο.Ε Ηρακλής Πούλιας, Πρόεδρος

Κατάλογος Μελών (pdf)