Παπαλάκης Απόστολος Δ/ντής Ουρολ.Τμήματος
Καλογεράς Νικόλαος Επιμ. Α΄
Μουρτζίλας Ευάγγελος Επιμ. Α΄
Ζιτιρίδης Γεώργιος Επιμ. Β΄
Ειδικευόμενοι
Παπαδόπουλος Αλέξανδρος
Καρακάσης Νικόλαος
Καριώτης Ιωάννης
Αλεξάνδρου Βύρωνας
Φωτιάδης Κωνσταντίνος
Ιερείδης Σόλωνας
Μπολώσης Νικόλαος
Δατσέρης Νικόλαος

Πάτρης Εμμανουήλ Δ/ντής ΕΣΥ
Ζαρκαδούλιας Αδάμ Επιμ. Α΄
Κόπτσης Μιχαήλ Επιμ. Β΄
Κρητικός Γεώργιος Επικουρ.Επιμελητής
Ζερβόπουλος Γεώργιος Επικουρ.Επιμελητής
 
Ειδικευόμενοι

Μουστάκας Γεώργιος Προϊστάμενος Δ/ντής
Κλαμπάτσας Αθανάσιος Δ/ντής ΕΣΥ
Γραικός Κων/νος Δ/ντής ΕΣΥ
Γκατζός Στέργιος                    ΄ Επιμ. Β
Μαρλάς Γεώργιος Επικουρ.Επιμελητής
Μπαλαξής Παναγιώτης Επικουρ.Επιμελητής
Ειδικευόμενοι
Τσοχαταρίδης Βαλέριος
Παπαδάκης Δημήτριος
Ευαγγέλου Κωνσταντίνος

Βούρος  Ιωάννης Δ/ντής-Συντονιστής
Φώτας Αστέριος Δ/ντής ΕΣΥ
Σακαλής Βασίλειος Επιμ. Α΄
Σημαιοφορίδης Βασίλειος Επιμ. Α΄
Μαλακώζης Συμεών Επιμ. Β’
Ειδικευόμενοι
Καραγιάννης Ευάγγελος
Χατζηπουργάνης Κων/νος
Χαραλάμπους Ιωάννης
Τσιαχρής Βασίλειος
Θουκυδίδης Παρασκευάς
Φιλιππίδης Ισαάκ
Παπαλιάς Γεώργιος
Τσιαριγκλής Ιωάννης

Δημητριάδης Γεώργιος Καθηγητής – Δ/ντής
Χατζηχρήστου Δημήτριος Καθηγητής
Βακαλόπουλος Ιωάννης Καθηγητής
Σουντουλίδης Πέτρος Αναπλ.Καθηγητής
Αναστασιάδης Αναστάσιος Αναπλ.Καθηγητής
Δημητριάδης Φώτιος Επίκ. Καθηγητής
Κικιδάκης Δημήτριος Επιμ. Α΄
Καλυβιανάκης Δημήτριος Ακαδημαϊκός Υπότροφος
Toυτζιάρης Χρυσοβαλάντης Ακαδημαϊκός Υπότροφος
Τσιόγγα Αικατερίνη Ακαδημαϊκή  Υπότροφος
Μυκονιάτης Ιωάννης Ακαδημαϊκός Υπότροφος
Μέμμος Δημήτριος Ακαδημαϊκός Υπότροφος
Ειδικευόμενοι
Ζάχος Μαΐστρος – Παύλος
Στεφανίδης Παναγιώτης
Συμεωνίδης Ευάγγελος
Μπανιώτης Παναγιώτης
Λάγγας Γεώργιος
Τσιακάρας Σταύρος
Στρατής Μιχαήλ
Παπαθανασίου Κων/νος

Χατζημουρατίδης Κων/νος Καθηγητής – Δ/ντής
Αποστολίδης Απόστολος Καθηγητής
Γιακουμέλος Αλέξανδρος Δ/ντής ΕΣΥ
Μωϋσίδης Κυριάκος Επίκ. Καθηγητής
Σοκολάκης Ιωάννης Επίκ. Καθηγητής
Καλινδέρης Νικόλαος Επιμ. Β’
Κόλβατζης Μερκούριος Επιστημ. Συνεργάτης
Ειδικευόμενοι
Ουζουνίδης Ξενοφών
Μοσχίδης Ιωάννης
Παναγιωτίδης Σαμψών
Διαμαντόπουλος Χρήστος
Βαρελάς Ευάγγελος
Καζαντζίδης Σταύρος Παν/μιακός Υπότροφος
Κολιάκος Νικόλαος Παν/μιακός Υπότροφος
Μητράγκας Απόστολος Παν/μιακός Υπότροφος
Μυτιλέκας Βάϊος – Κων/νος Παν/μιακός Υπότροφος
Ξουπλίδης Κυριάκος Παν/μιακός Υπότροφος
Τοντικίδης Θεοχάρης Παν/μιακός Υπότροφος
Αποστολίδης Ιωάννης Επιστημ. Συνεργάτης – Νευροουρολ.Ιατρείο

Παπαθανασίου Μιχαήλ Δ/ντής
Μαλιώρης Απόστολος Επιμ.
Γκέκας Χρυσοβαλάντης Επιμ.
Γεωργιάδης Χρήστος Επιμ.
 
Ειδικευόμενοι
Συμεωνίδης Ευάγγελος
Παπαδόπουλος Δημήτριος