Τυροθουλάκης Εμμανουήλ Δ/ντής
Χατζημπούσιος Κων/νος Δ/ντής ΕΣΥ
Παπαλάκης Απόστολος Δ/ντής ΕΣΥ
Καλογεράς Νικόλαος Επιμ. Α΄
Μουρτζίλας Ευάγγελος Επιμ. Β΄
Γάτσος Σωτήριος (σε παράταση)
Ειδικευόμενοι
Γεροσίμου Χριστόδουλος
Παπακωνσταντίνου Άννα
Παπαδόπουλος Αλέξανδρος
Αμπελουργός Ιωάννης Δ/ντής ΕΣΥ
Σαρίκας Θεοδόσιος – Γεώργιος Επικουρ.Επιμελητής
   
Ειδικευόμενοι  
Δημάσης Νικόλαος Δ/ντής
Μουστάκας Γεώργιος Δ/ντής ΕΣΥ
Κλαμπάτσας Αθανάσιος Επιμ. Α΄
Ειδικευόμενοι  
Mutomba Wilbert
Σαλπιγγίδης Γεώργιος Δ/ντής
Βούρος  Ιωάννης Δ/ντής ΕΣΥ
Φώτας Αστέριος Επιμ. Α΄
Μαυρίδης Χαράλαμπος (σε παράταση)
Λίλος Χρήστος (σε παράταση)
Ειδικευόμενοι
Μαλακώζης Σίμος
Μπαλαξής Παναγιώτης-Ραφαήλ
Τσατσανίδης Νικόλαος
Τριανταφυλλίδης Διονύσιος
Χαλκίδου Μαρία
Χατζηχρήστου Δημήτριος Καθηγητής – Δ/ντής
Δημητριάδης Γεώργιος Καθηγητής
Βακαλόπουλος Ιωάννης Αναπλ.Καθηγητής
Σουντουλίδης Πέτρος Επίκ.Καθηγητής
Δημητριάδης Φώτιος Επίκ.Καθηγητής
Toυτζιάρης Χρυσοβαλάντης Επιμ. A΄
Αναστασιάδης Αναστάσιος Ακαδημαϊκός Υπότροφος
Καλυβιανάκης Δημήτριος Ακαδημαϊκός Υπότροφος
Σφουγγαριστός Σταύρος Ακαδημαϊκός Υπότροφος
Ειδικευόμενοι
Πούλιος Ευάγγελος
Μέμμος Δημήτριος
Παπαθεοδώρου Γεώργιος
Μυκωνιάτης Ιωάννης
Τσιόγγα Αικατερίνη
Ιωαννίδης Ευάγγελος Καθηγητής – Δ/ντής
Χατζημουρατίδης Κων/νος Αναπλ. Καθηγητής
Αποστολίδης Απόστολος Αναπλ. Καθηγητής
Γιακουμέλος Αλέξανδρος Δ/ντής ΕΣΥ
Μωϋσίδης Κυριάκος Επίκ. Καθηγητής
Καλινδέρης Νικόλαος Επιμ. Β’
Ειδικευόμενοι  
Καλύβας Βασίλειος
Κόλβατζης Μερκούριος
Κουκουρίκης Περικλής
Παπαευσταθίου Ευστάθιος
Παπανικολάου Δημήτριος
Πασχαλίδου Ελένη
Σταφυλαράκης Δημήτριος
Καζαντζίδης Σταύρος Παν/μιακός Υπότροφος
Κολιάκος Νικόλαος Παν/μιακός Υπότροφος
Μητράγκας Απόστολος Παν/μιακός Υπότροφος
Μυτιλέκας Βάϊος – Κων/νος Παν/μιακός Υπότροφος
Ξουπλίδης Κυριάκος Παν/μιακός Υπότροφος
Τοντικίδης Θεοχάρης Παν/μιακός Υπότροφος
Αποστολίδης Ιωάννης Επιστημ. Συνεργάτης – Νευροουρολ.Ιατρείο
Παπαθανασίου Μιχαήλ Δ/ντής
Μαλιώρης Απόστολος Επιμ.
Γκέκας Χρυσοβαλάντης Επιμ.
Ειδικευόμενοι
Συμεωνίδης Ευάγγελος