Παπαλάκης Απόστολος Δ/ντής ΕΣΥ
Καλογεράς Νικόλαος Επιμ. Α΄
Μουρτζίλας Ευάγγελος Επιμ. Β΄
   
Ειδικευόμενοι  
Γεροσίμου Χριστόδουλος  
Παπακωνσταντίνου Άννα  
Παπαδόπουλος Αλέξανδρος  
Καρακάσης Νικόλαος  
Καριώτης Ιωάννης  
Αλεξάνδρου Βύρωνας  
Φωτιάδης Κωνσταντίνος  
Ζαρκαδούλιας Αδάμ Επιμ. Α΄
Σακαλής Βασίλειος Επιμ. Β΄
Κρητικός Γεώργιος Επικουρ.Επιμελητής
Ειδικευόμενοι  
Ιερίδης Σόλων  
Μπόλωσης Νικόλαος  
Μιχαηλίδης Δημήτριος  
Στρατής Μιχαήλ  
Μουστάκας Γεώργιος Δ/ντής – Επιστημονικός Υπεύθυνος
Κλαμπάτσας Αθανάσιος Δ/ντής ΕΣΥ
Γραικός Κων/νος Δ/ντής ΕΣΥ
Μαρλάς Γεώργιος Επικουρ.Επιμελητής
Γκατζός Στέργιος Επικουρ.Επιμελητής
   
Ειδικευόμενοι  
Παπασταύρου Μιχαήλ  
Οικονόμου Αχιλλέας (σε παράταση)  
Μήλου Μελίνα    (σε παράταση)  
Σαλπιγγίδης Γεώργιος Δ/ντής
Βούρος  Ιωάννης Δ/ντής ΕΣΥ
Φώτας Αστέριος Επιμ. Α΄
Σημαιοφορίδης Βασίλειος Επιμ. Β΄
Μαυρίδης Χαράλαμπος (σε παράταση)
Λίλος Χρήστος (σε παράταση)
   
Ειδικευόμενοι  
Μπαλαξής Παναγιώτης-Ραφαήλ  
Τσατσανίδης Νικόλαος  
Τριανταφυλλίδης Διονύσιος  
Χαλκίδου Μαρία  
Δερμιτζάκης Χρήστος  
Καραγιάννης Ευάγγελος  
Χατζηχρήστου Δημήτριος Καθηγητής – Δ/ντής
Δημητριάδης Γεώργιος Καθηγητής
Βακαλόπουλος Ιωάννης Αναπλ.Καθηγητής
Σουντουλίδης Πέτρος Επίκ.Καθηγητής
Δημητριάδης Φώτιος Επίκ. Καθηγητής
Toυτζιάρης Χρυσοβαλάντης Επιμ. A΄
Αναστασιάδης Αναστάσιος Ακαδημαϊκός Υπότροφος
Καλυβιανάκης Δημήτριος Ακαδημαϊκός Υπότροφος
Ειδικευόμενοι
Πούλιος Ευάγγελος
Μέμμος Δημήτριος
Παπαθεοδώρου Γεώργιος
Μυκωνιάτης Ιωάννης
Τσιόγγα Αικατερίνη
Mutomba Wilbert
Χατζημουρατίδης Κων/νος Καθηγητής – Δ/ντής
Αποστολίδης Απόστολος Αναπλ. Καθηγητής
Γιακουμέλος Αλέξανδρος Δ/ντής ΕΣΥ
Μωϋσίδης Κυριάκος Επίκ. Καθηγητής
Καλινδέρης Νικόλαος Επιμ. Β’
Ειδικευόμενοι
Καλύβας Βασίλειος
Κόλβατζης Μερκούριος
Κουκουρίκης Περικλής
Παπαευσταθίου Ευστάθιος
Παπανικολάου Δημήτριος
Πασχαλίδου Ελένη
Σταφυλαράκης Δημήτριος
Ουζουνίδης Ξενοφών
Καζαντζίδης Σταύρος Παν/μιακός Υπότροφος
Κολιάκος Νικόλαος Παν/μιακός Υπότροφος
Μητράγκας Απόστολος Παν/μιακός Υπότροφος
Μυτιλέκας Βάϊος – Κων/νος Παν/μιακός Υπότροφος
Ξουπλίδης Κυριάκος Παν/μιακός Υπότροφος
Τοντικίδης Θεοχάρης Παν/μιακός Υπότροφος
Αποστολίδης Ιωάννης Επιστημ. Συνεργάτης – Νευροουρολ.Ιατρείο
Παπαθανασίου Μιχαήλ Δ/ντής
Μαλιώρης Απόστολος Επιμ.
Γκέκας Χρυσοβαλάντης Επιμ.
Γεωργιάδης Χρήστος Επιμ.
 
Ειδικευόμενοι
Συμεωνίδης Ευάγγελος
Παπαδόπουλος Δημήτριος