ΘΕΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΟΥΡΟΛΟΓΙΑΣ

ΠΡΟΣ ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

Σας παραθέτουμε ένα καταλογο με τις κλινικές που χορηγούν πλήρη ή μερική ειδικότητα Ουρολογίας – τον αριθμό των θέσεων ειδικευομένων καθώς και το μέσο χρόνο αναμονής για έναρξη ειδικότητας.
Θα θέλαμε να απολογηθούμε για την απουσία μερικών κλινικών που ενώ δίνουν ειδικότητα Ουρολογίας δεν συμπεριλαμβάνονται στον κατάλογο διότι δεν μας έχουν ακόμα ενημερώσει με τα απιτούμενα στοιχεία.
Ελπίζουμε ότι άμεσα θα είμαστε σε θέση να παρουσιάσουμε τον πλήρη κατάλογο των κλινικών που χορηγούν ειδικότητα Ουρολογίας.

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΟΥΡΟΛΟΓΙΑΣ – ΧΡΟΝΟΙ ΑΝΑΜΟΝΗΣΠ.Γ.Ν.Α «Γ.Γεννηματάς»

Xορηγεί πλήρη ειδικότητα, διαθέτει 7 οργανικές θέσεις ειδικευομένων & μία ακόμα ως υπεράριθμου (στρατιωτικός ή αλλοδαπός υπότροφος), ο χρόνος αναμονής είναι περίπου 3,5-4 χρόνια.

 Π.Γ.Ν.Α «Ο Ευαγγελισμός»

Xορηγεί πλήρη ειδικότητα, διαθέτει 8 οργανικές θέσεις ειδικευομένων, ο χρόνος αναμονής είναι περίπου 2-4 χρόνια.

 «Θριάσιο»Γ.Ν.Ελευσίνας

χορηγεί πλήρη ειδικότητα, διαθέτει 4 οργανικές θέσεις ειδικευομένων, ο χρόνος αναμονής είναι περίπου 1 χρόνος.

 «Ιπποκράτειο» Π.Γ.Ν.Α

χορηγεί πλήρη ειδικότητα, διαθέτει 6 οργανικές θέσεις ειδικευομένων, ο χρόνος αναμονής είναι περίπου 2-3 χρόνια (κατά προσέγγιση).

 «Λαϊκό» Π.Γ.Ν.Α

χορηγεί πλήρη ειδικότητα, διαθέτει 8 οργανικές θέσεις ειδικευομένων. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Νομαρχίας Αθηνών, έχουν υποβάλει αιτήσεις εννέα (9) ιατροί για ειδίκευση.

 Ν.Ι.Μ.Τ.Σ

χορηγεί πλήρη ειδικότητα, διαθέτει 5 οργανικές θέσεις ειδικευομένων, ο χρόνος αναμονής καθορίζεται από το Υπουργείο Υγείας.

 «Σισμανόγλειο» Π.Γ.Ν

χορηγεί πλήρη ειδικότητα, διαθέτει 8 οργανικές θέσεις ειδικευομένων & μία για στρατιωτικό, ο χρόνος αναμονής είναι περίπου 3 χρόνια.

 «Η Αγία Σοφία» Γ.Ν.Παίδων

χορηγεί ένα (1) χρόνο ειδικότητας, διαθέτει 2 οργανικές θέσεις ειδικευομένων, δεν υφίσταται χρόνος αναμονής.

 Γεν. Νοσοκ. Ν.Ιωνίας «Η Αγία Όλγα»

χορηγεί πλήρη ειδικότητα και διαθέτει 5 οργανικές θέσεις ειδικευομένων. Ο χρόνος αναμονής για έναρξη ειδικότητας καθορίζεται από το Υπουργείο Υγείας.

 Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Αθηνών «Ο Άγιος Σάββας»

χορηγεί πλήρη ειδικότητα, διαθέτει 6 οργανικές θέσεις ειδικευομένων, ο χρόνος αναμονής είναι περίπου 3 χρόνια.

 Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Η Ελπίς»

χορηγεί πλήρη ειδικότητα, διαθέτει 5 οργανικές θέσεις ειδικευομένων, ο χρόνος αναμονής είναι περίπου 3 χρόνια.

 Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Η Πολυκλινική»

χορηγεί πλήρη ειδικότητα, διαθέτει 4 οργανικές θέσεις ειδικευομένων, ο χρόνος αναμονής είναι περίπου 3 χρόνια.

 Ν.Γ.Ν.Μ «Αμ.Φλέμινγκ»,

χορηγεί πλήρη ειδικότητα, έχει 5 θέσεις ειδικευόμενων, ο προβλεπόμενος χρόνος αναμονής είναι 3-4 χρόνια.

 Π.Γ.Ν.Α «Ε.Ε.Σ»,

χορηγεί πλήρη ειδικότητα, έχει 4 θέσεις ειδικευόμενων, ο προβλεπόμενος χρόνος αναμονής είναι 18 μήνες.

 Π.Γ.Ν.Π. «Τζάνειο»

χορηγεί πλήρη ειδικότητα, έχει 6 θέσεις ειδικευομένων, ο προβλεπόμενος χρόνος αναμονής είναι 4 χρόνια

 Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Πειραιώς «Μεταξά»

χορηγεί πλήρη ειδικότητα, διαθέτει 6 οργανικές θέσεις ειδικευομένων, ο χρόνος αναμονής είναι περίπου 2 χρόνια.

 Π.Γ.Ν.Νίκαιας,

χορηγεί πλήρη ειδικότητα, έχει 4 θέσεις ειδικευομένων, ο προβλεπόμενος χρόνος αναμονής είναι 3 χρόνια.

 «Ασκληπιείο Βούλας»

χορηγεί πλήρη ειδικότητα στην Ουρολογία. Αυτή τη στιγμή διαθέτει 3 οργανικές θέσεις ειδικευομένων και ο προβλεπόμενος χρόνος αναμονής για ειδικότητα είναι 24 μήνες.

 251 Γ.Ν.Αεροπορίας

χορηγεί πλήρη ειδικότητα, διαθέτει 1 οργανική θέση ειδικευομένου, ο χρόνος αναμονής είναι 16 μήνες.

 Ναυτικό Νοσοκομείο Αθηνών,

χορηγεί 3 χρόνια ειδικότητα, διαθέτει μία θέση ειδικευομένου και αναμένεται η προκήρυξή της.

 1ο Νοσοκομείο ΙΚΑ,

Ουρολογική Κλινική, χορηγεί πλήρη ειδικότητα, διαθέτει 7 θέσεις ειδικευομένων, προβλεπόμενος χρόνος αναμονής για ειδίκευση περίπου 10 μήνες.

  Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσ/νίκης

χορηγεί πλήρη ειδικότητα, διαθέτει 8 οργανικές θέσεις ειδικευομένων, ο χρόνος αναμονής είναι περίπου 6 χρόνια.

 Ν.Γ.Ν.Θεσ/νίκης «Ο Άγιος Δημήτριος»

χορηγεί πλήρη ειδικότητα, διαθέτει 7 οργανικές θέσεις ειδικευομένων, ο χρόνος αναμονής είναι περίπου 1-2,5 χρόνια.

Β΄Νοσοκομείο ΙΚΑ Θεσ/νίκης

χορηγεί πλήρη ειδικότητα, διαθέτει 5 οργανικές θέσεις ειδικευομένων, ο χρόνος αναμονής είναι περίπου 3 χρόνια.

 Γ.Π.Ν. «Γ.Γεννηματάς» Θεσ/νίκης

Χορηγεί πλήρη ειδικότητα, διαθέτει 8 οργανικές θέσεις ειδικευομένων, ο χρόνος αναμονής είναι περίπου 4 χρόνια.

Γ.Π.Ν.»Παπαγεωργίου» Θεσ/νίκης,

Χορηγεί πλήρη ειδικότητα, διαθέτει 6 οργανικές θέσεις ειδικευομένων, ο χρόνος αναμονής είναι περίπου 4 – 4,5 χρόνια.

 ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ Ιατρικό Ινστιτούτο Θεσ/νίκης,

χορηγεί 18 μήνες ειδικότητα, έχει 2 θέσεις ειδικευομένων, οι οποίες τώρα είναι κενές, άρα δεν υπάρχει χρόνος αναμονής

  Παν/μιακό Νοσοκομείο Αλεξ/πολης

χορηγεί πλήρη ειδικότητα, διαθέτει 2 οργανικές θέσεις ειδικευομένων, ο χρόνος αναμονής είναι περίπου 4 χρόνια.

 Ν.Γ.Ν.΄Εδεσσας

χορηγεί 2 χρόνια ειδικότητα, έχει 2 θέσεις ειδικευομένων, ο προβλεπόμενος χρόνος αναμονής είναι ελάχιστος.

 Παν/μιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου

χορηγεί πλήρη ειδικότητα, διαθέτει 6 οργανικές θέσεις ειδικευομένων, ο χρόνος αναμονής είναι περίπου 2 χρόνια.

 «Βενιζέλειο» Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου

χορηγεί 2 χρόνια ειδικότητας, διαθέτει 3 οργανικές θέσεις ειδικευομένων, ο χρόνος αναμονής είναι 2 χρόνια.

 Παν/μιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων,

δίνει πλήρη ειδικότητα, διαθέτει 5 θέσεις ειδικευομένων και ο χρόνος αναμονής είναι 6 χρόνια

 «Χατζηκώστα» Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων

χορηγεί πλήρη ειδικότητα, διαθέτει 4 οργανικές θέσεις ειδικευομένων, ο χρόνος αναμονής είναι περίπου 18 μήνες (με τα σημερινά δεδομένα).

 Γενικό Νοσοκ. Καβάλας,

χορηγεί ειδικότητα 30 μηνών. Οι θέσεις ειδικευομένων είναι 4 και ο χρόνος αναμονής κυμαίνεται από 3 – 6 μήνες.

 Παν/μιακό Νοσοκομείο Λάρισας

χορηγεί πλήρη ειδικότητα, διαθέτει 7 οργανικές θέσεις ειδικευομένων επί του παρόντος, ο χρόνος αναμονής είναι περίπου 5 χρόνια.

 Π.Γ.Ν.Πατρών «Ο Άγιος Ανδρέας»

χορηγεί πλήρη ειδικότητα, διαθέτει 5 οργανικές θέσεις ειδικευομένων, ο χρόνος αναμονής είναι περίπου 18 μήνες.

 Παν/μιακό Νοσοκομείο Ρίου

χορηγεί πλήρη ειδικότητα, διαθέτει 9 οργανικές θέσεις ειδικευομένων, ο χρόνος αναμονής είναι περίπου 18 μήνες.

 Γενικό Νοσοκομείο Άργους

χορηγεί ένα (1) χρόνο ειδικότητας, αυτή την περίοδο (02/2004) δεν υπάρχει ειδικευόμενος, ο χρόνος αναμονής καθορίζεται από τη Δ/νση Υγιεινής της Νομ.Αργολίδας.

 Γενικό Νοσοκομείο Βέροιας

χορηγεί δύο (2) χρόνια ειδικότητας, διαθέτει 2 οργανικές θέσεις ειδικευομένων, ο χρόνος αναμονής είναι περίπου 18 μήνες.

 Γενικό Νσοκομείο Κατερίνης

δεν διαθέτει Ουρολογική κλινική, αλλά μόνο έναν Αναπλ.Δ/ντή Ουρολόγο.

 Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής

χορηγεί έξι (6) μήνες ειδικότητας, διαθέτει 2 οργανικές θέσεις ειδικευομένων κενές, άρα δεν υφίσταται χρόνος αναμονής.

 Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου

χορηγεί ένα (1) έτος ειδικότητας, διαθέτει 2 οργανικές θέσεις ειδικευομένων, προς το παρόν είναι μία θέση κενή (δεν υφίσταται χρόνος αναμονής).

 Γενικό Νοσοκ. Ρόδου,

δίνει 2 χρόνια ειδικότητα, έχει 1 θέση ειδικευόμενου που επί του παρόντος είναι κενή.

 Γενικό Νοσοκομείο Σερρών

χορηγεί δύο (2) χρόνια ειδικότητας, διαθέτει 3 οργανικές θέσεις ειδικευομένων, ο χρόνος αναμονής είναι περίπου 6 μήνες.

 Γενικό Νοσοκομείο Σύρου

η Κλινική έχει κριθεί ως κατάλληλη να χορηγεί 1 έτος ειδικότητας, αλλά ακόμα εκκρεμεί η σύσταση μίας θέσης ειδικευομένου.