Τι είναι η Ουρολογία…

   Σύμφωνα με την Ε.Ο.Ε ως Ουρολογία ορίζεται η ιατρική χειρουργική ειδικότητα που σκοπό έχει τη διάγνωση και αντιμετώπιση των παθήσεων του ουροποιογεννητικού συστήματος και των επινεφριδίων σε ενήλικες και παιδιά και των δύο φύλλων.

Τι είναι ο Ουρολόγος…
Σύμφωνα με την Ε.Ο.Ε ως Ουρολόγος ορίζεται ο ιατρός – χειρουργός ο οποίος είναι ειδικά εκπαιδευμένος στη διάγνωση και τη θεραπεία των παθήσεων του ουροποιογεννητικού συστήματος και των επινεφριδίων σε ασθενείς οποιασδήποτε ηλικίας και των δύο φύλλων. Σύμφωνα με την Ε.Ο.Ε το ελάχιστο των απαιτουμένων προσόντων ενός ουρολόγου είναι:

 • Πτυχίο Ιατρικής Σχολής αναγνωρισμένου Πανεπιστημίου
 • Άδεια εξασκήσεως Ιατρικού επαγγέλματος
 • Ολοκλήρωση της ειδικότητας της Ουρολογίας σε αναγνωρισμένο κέντρο
 • Πιστοποιητικό ειδικότητας μετά από εξετάσεις στα εντεταλμένα όργανα

Η Ε.Ο.Ε αναγνωρίζει ότι όλα τα παραπάνω προσόντα συναπαιτούνται για την ενεργό εγγραφή ενός μέλους σ’ αυτήν.

Ποιος πρέπει να εξασκεί την Ουρολογία…
Η Ε.Ο.Ε ,στην προσπάθειά της να εξασφαλίσει το καλύτερο δυνατόν επίπεδο δημόσιας υγείας, να βελτιώσει τη φροντίδα των ουρολογικών ασθενών, συστήνει:
Ασθενείς οποιασδήποτε ηλικίας που υποφέρουν από ασθένειες του ουροποιογεννητικού τους συστήματος πρέπει να αντιμετωπίζονται από Ουρολόγους. Δηλαδή, ιατρούς-χειρουργούς που έχουν ολοκληρώσει τα πέντε χρόνια ειδικότητας στην Ουρολογία και είναι κάτοχοι του πιστοποιητικού ειδικότητας της Ουρολογίας, μετά από επιτυχείς εξετάσεις στα εντεταλμένα όργανα του Υπουργείου Υγείας.

Ειδικά γνωστικά αντικείμενα-Τομείς εξειδίκευσης στην Ουρολογία
Η Ε.Ο.Ε αναγνωρίζει μερικούς τομείς εξειδίκευσης ή ειδικά γνωστικά αντικείμενα στην Ουρολογία που όμως δεν την περιορίζουν:

 • Παιδιατρική Ουρολογία
 • Ουρολογική Ογκολογία
 • Μεταμόσχευση νεφρού και νεφραγγειακή υπέρταση
 • Ανδρική υπογονιμότητα- Στυτική δυσλειτουργία
 • Λιθίαση Ουροποιητικού-Ενδοουρολογία-Εξωσωματική λιθοτριψία (ESWL)
 • Γυναικεία ουρολογία συμπεριλαμβανομένης της ακράτειας των ούρων
 • Νευροουρολογία – Ουροδυναμική
 • Πειραματική Ουρολογία

Αυτοί οι τομείς ιδιαίτερου ενδιαφέροντος (εξειδικεύσεις) κινούνται μέσα στα όρια της Ουρολογίας, σαν μία ενότητα και δεν θα πρέπει να αυτονομούνται. Πιστεύουμε ότι η ενότητα της Ουρολογίας είναι προς το μέγιστο συμφέρον της φροντίδας του ουρολογικού ασθενή.

Παιδιατρική Ουρολογία
Η Ε.Ο.Ε αναγνωρίζει την παιδιατρική ουρολογία σαν ένα αναπόσπαστο κομμάτι της ουρολογίας και βεβαιώνει ότι ο παιδοουρολόγος, όπως και όλοι οι υπόλοιποι ουρολόγοι, θα πρέπει να έχει αναγνωρισμένα αποκτήσει την ειδικότητα της ουρολογίας. Η Ε.Ο.Ε μέχρι στιγμής θεωρεί ότι με την απόκτηση της ειδικότητας της Ουρολογίας οι Ουρολόγοι μπορούν να αντιμετωπίσουν επαρκώς τα τρέχοντα παιδοουρολογικά προβλήματα.
Προκειμένου όμως να εξασφαλιστεί η καλύτερη δυνατή ιατρική φροντίδα σε παιδοουρολογικούς ασθενείς, η Ε.Ο.Ε πιστεύει ότι τα σύνθετα παιδοουρολογικά προβλήματα θα πρέπει να αντιμετωπίζονται από ουρολόγους που έχουν εξειδικευτεί στην παιδιατρική ουρολογία.
Η πολιτική αυτή συνάδει με την διαρκή προσπάθεια της Ε.Ο.Ε να φροντίζει για την εξασφάλιση της όσο δυνατόν υψηλότερης και ασφαλέστερης φροντίδας των παιδιών με ουρολογικές ασθένειες.

Ουρολογική Ογκολογία-Περίθαλψη ασθενών με κακοήθη νόσο του ουροποιητικού συστήματος
Η Ε.Ο.Ε ανησυχεί για τη ποιότητα της αντιμετώπισης ασθενών με κακοήθειες του ουροποιογεννητικού συστήματος, όταν σ’ αυτήν δεν συμμετέχει Ουρολόγος. Η Ε.Ο.Ε υποστηρίζει θερμά ότι: οι Ουρολόγοι θα πρέπει να συμμετέχουν σε όλες τις φάσεις της θεραπείας ενός ασθενούς με κακοήθεια του ουροποιογεννητικού συστήματος, συμπεριλαμβανομένης της χειρουργικής θεραπείας, χημειοθεραπείας, ακτινοθεραπείας και ανοσοθεραπείας.

Λιθίαση ουροποιητικού – Εξωσωματική Λιθοτριψία (ESWL)
H Ε.Ο.Ε υποστηρίζει ότι:
Οι ουρολόγοι είναι οι καλύτερα εκπαιδευμένοι ιατροί για την αντιμετώπιση των λίθων του ουροποιογεννητικού συστήματος λόγω της εμπειρίας τους στο χειρισμό όλων των διαγνωστικών και θεραπευτικών παραμέτρων της ασθένειας αυτής, καθώς και των επιπλοκών της εξωσωματικής λιθοτριψίας.

Ανδρολογία-Στυτική δυσλειτουργία
Η Ε.Ο.Ε αναγνωρίζει την ανδρολογία σαν το επιστημονικό πεδίο που μελετά το ανδρικό γεννητικό σύστημα και την ανδρική γενετήσια λειτουργία.
Η Ε.Ο.Ε πιστεύει ότι η ανδρική σεξουαλική δυσλειτουργία είναι νόσος, η διάγνωση και θεραπεία της οποίας αξίζει της ίδιας προσοχής η οποία δίδεται και για τις υπόλοιπες νόσους.
Οι Ουρολόγοι έχουν εκπαιδευτεί στη διάγνωση και θεραπεία των ανδρολογικών προβλημάτων κατέχοντας πλήρως τη γνώση της εμβρυολογίας, ανατομίας και φυσιολογίας του ανδρικού ουροποιογεννητικού συστήματος. Αυτή είναι η βασική προϋπόθεση για να επιχειρηθεί η οποιαδήποτε φαρμακευτική ή χειρουργική θεραπεία στα ανδρικά γεννητικά όργανα.

Κριτήρια για λαπαροσκοπικές ουρολογικές επεμβάσεις
Σύμφωνα με την Ε.Ο.Ε δικαίωμα διενέργειας λαπαροσκοπικών ουρολογικών επεμβάσεων πρέπει να δίδεται σε Ουρολόγους με συγκεκριμένα προσόντα. Οι Ουρολόγοι που κάνουν λαπαροσκοπικές επεμβάσεις θα πρέπει:

Να είναι εκπαιδευμένοι Oυρολόγοι, ικανοί να εκτελούν ανοικτές ουρολογικές επεμβάσεις και ικανοί να αντιμετωπίζουν όλες τις ενδεχόμενες επιπλοκές των λαπαροσκοπικών επεμβάσεων.
Να ενημερώνουν τους ασθενείς τους σχετικά με τη δική τους εμπειρία καθώς και με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της λαπαροσκοπικής χειρουργικής επέμβασης.

Πρόσβαση των Ουρολόγων στη νέα τεχνολογία
Η Ε.Ο.Ε παροτρύνει τα μέλη της να ενημερώνονται και να εφαρμόζουν στη πράξη οποιαδήποτε δυνατότητα προσφέρει η τεχνολογική εξέλιξη.

Πολιτικά δικαιώματα και επαγγελματική ευθύνη
Η Ε.Ο.Ε δεν αρνείται σε κανέναν επίσημα πιστοποιημένο ειδικευμένο Ουρολόγο εξαιτίας της φυλής ,του χρώματος, της θρησκείας, του δόγματος, του έθνους, των δεσμών, της καταγωγής, του φύλου, των σεξουαλικών ιδιαιτεροτήτων του, της ηλικίας ή των φυσικών ελαττωμάτων του την επαγγελματική απασχόληση και την εγγραφή του στα μέλη της, μεριμνώντας για την επιπλέον ιατρική εκπαίδευση και μόρφωσή του.

Η χρήση απεικονιστικών μεθόδων
Η Ε.Ο.Ε διαβεβαιώνει ότι οι Ουρολόγοι είναι οι καλύτερα εκπαιδευμένοι ιατροί στη διάγνωση, αντιμετώπιση και θεραπεία ασθενών όλων των ηλικιών με προβλήματα του ουροποιογεννητικού συστήματος. Οι Ουρολόγοι εκπαιδεύονται στη διάγνωση όλων των απεικονιστικών μεθόδων του ουροποιογεννητικού συστήματος και στη χρήση πολλών απ’ αυτές όπως π.χ. της υπερηχοτομογραφίας.
Οι Ουρολόγοι λόγω της βαθύτερης γνώσης του ουροποιογεννητικού συστήματος που έχουν είναι οι πλέον κατάλληλοι ιατροί στη διάγνωση και την αντιμετώπιση πιθανών επιπλοκών διαφόρων επεμβατικών απεικονιστικών μεθόδων του εν λόγω συστήματος.

Χρήση του σήματος της Ε.Ο.Ε
Η Ε.Ο.Ε αντιτίθεται στη χρήση του σήματος της με οποιοδήποτε τρόπο και από οποιοδήποτε πρόσωπο ή οργανισμό χωρίς την έγγραφη εξουσιοδότηση του ΔΣ της.