Επιτροπές Ε.Ο.Ε.

(Η θητεία των κάτωθι οργάνων έχει διετή διάρκεια, από 01.01.2021 – 31.12.2022)

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
Σκολαρίκος Ανδρέας (Παν/μιακός Εκπρόσωπος)
Στάϊος Δημήτριος (Εκπρόσωπος Ελεύθερο-Επαγγελματιών)
Αθανασόπουλος Γεώργιος (Εκπρόσωπος Ε.Σ.Υ.)
Παπαϊωάννου Ιωάννης (Εκπρόσωπος Ταμειακών)
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΘΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ
Φεράκης Νικόλαος – Πρόεδρος
Αμπλιανίτης Ανδρέας
Ζουπάνος Γεώργιος
Μπαντής Αθανάσιος
Σεφερλής Μιλτιάδης
ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
Γκιάλας Κ. Ιωάννης
Κωνσταντινίδης Χαράλαμπος
Πετρολέκας Ανδρέας
ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Σκρεπέτης Κωνσταντίνος
Σταματίου Κωνσταντίνος
Χαλικόπουλος Δημήτριος
ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΩΝ (Τ.Ε.Ε.Ο)
Κοτρονόπουλος Γεώργιος
Μοσχοτζόπουλος Δημήτριος
Τζελβές Λάζαρος