Επιτροπές Ε.Ο.Ε.

(Η θητεία των κατωτέρων οργάνων έχει διετή διάρκεια, από 01.01.2017 – 31.12.2018)

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
Αλαμάνης Χρήστος (Παν/μιακός Εκπρόσωπος)
Κοριτσιάδης Γεώργιος (Εκπρόσωπος Ε.Σ.Υ.)
Κυριακόπουλος Ανδρέας (Εκπρόσωπος Ταμειακών)
Σιδηρόπουλος Παρασκευάς (Εκπρόσωπος Ελεύθερο-Επαγγελματιών)

 

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Γκερζέλης Ιωάννης
Θάνος Αναστάσιος
Μουτζούρης Γεώργιος
Στεφανίδης Αντώνιος
Φλωράτος Διαμαντής
ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 24ΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
Ζουπάνος Γεώργιος
Πολίτης Βασίλειος
Σκρεπέτης Κωνσταντίνος
ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Αβακιάν Ραφφή
Κοντός Στυλιανός
Παπαδόπουλος Ι. Γεώργιος
ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΩΝ (Τ.Ε.Ε.Ο)
Θεοχάρης Γεώργιος
Κωστακόπουλος Νικόλαος
Σκουφιάς Σπυρίδων