Επιτροπές Ε.Ο.Ε.

(Η θητεία των κάτωθι οργάνων, σύμφωνα με το Καταστατικό έχει διετή διάρκεια, από 01.01.2023 – 31.12.2024)

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
Κωνσταντινίδης Χαράλαμπος
Μπερδεμπές Μαρίνος
Πούλιας Ηρακλής
Φεράκης Νικόλαος
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΘΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ
Αμπλιανίτης Ανδρέας
Καλληδώνης Παναγιώτης
Λαρδάς Μιχαήλ
Μπαντής Αθανάσιος
Παπαχρήστου Χρήστος
ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 26ου ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
Αθανασόπουλος Γεώργιος
Αλιβιζάτος Γεράσιμος
Δελλής Ε. Αθανάσιος
ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Γούλας Νικόλαος
Παπαϊωάννου Ιωάννης
Φωκαεύς Ελευθέριος
ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΩΝ (Τ.Ε.Ε.Ο)
Γκέκα Κριστιάνα
Μανωλίτσης Ιωάννης
Παπαδημητρίου Ευαγγελία