Επιτροπές Ε.Ο.Ε.

(Η θητεία των κατωτέρων οργάνων έχει διετή διάρκεια, από 01.01.2019 – 31.12.2020)

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
Σκολαρίκος Ανδρέας (Παν/μιακός Εκπρόσωπος)
Αθανασόπουλος Γεώργιος (Εκπρόσωπος Ε.Σ.Υ.)
Κυριακόπουλος Ανδρέας (Εκπρόσωπος Ταμειακών)
Παπαϊωάννου Ιωάννης (Εκπρόσωπος Ελεύθερο-Επαγγελματιών)

 

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Αμπλιανίτης Ανδρέας
Αρχοντάκης Αθανάσιος
Πολίτης Βασίλειος
Σοφράς Φραγκίσκος
Φασουλάκης Χαράλαμπος
ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 25ΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
Παπατσώρης Αθανάσιος
Πούλιας Ηρακλής
Σεραφετινίδης Εφραίμ
ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Παπαδόπουλος Ι. Γεώργιος
Σταθούρος Γεώργιος
Φιλντίσης Ανδρέας
ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΩΝ (Τ.Ε.Ε.Ο)
Γλύκας Ιωάννης
Ζαμπαύτης Χρήστος
Λαζάρου Λάζαρος