Αθήνα, Φεβρουάριος 2022

Προς τα Μέλη της ΕΟΕ

Αγαπητές/οί Κυρίες/ιοι Συνάδελφοι,

Το Τμήμα Ενδοουρολογίας – Λαπαροσκοπικής Χ/Ρ Ουρολογίας και Ουρολογικής Τεχνολογίας της Ε.Ο.Ε, μετά από 2 έτη αναστολής, λόγω της πανδημίας, των Πρακτικών Σεμιναρίων σε Ζωικά Παρασκευάσματα (Hands on training wet-labs), με χαρά σας ανακοινώνει ότι το επόμενο Εκπαιδευτικό Σεμινάριο θα λάβει χώρα το Σάββατο 9 Απριλίου 2022, στο Πειραματικό κι Ερευνητικό Κέντρο της Εταιρείας ELPEN (Λεωφ. Μαραθώνος 95, Πικέρμι Αττικής).

Το  εκπαιδευτικό πρόγραμμα περιλαμβάνει αρχικά μια σύντομη θεωρητική παρουσίαση λαπαροσκοπικών, ρομποτικών κι ενδοουρολογικών τεχνικών, ενώ στην συνέχεια ακολουθεί πρακτική εξάσκηση (Hands on Training wet-lab) των εκπαιδευόμενων στις παραπάνω τεχνικές με την καθοδήγηση και επίβλεψη έμπειρων συναδέλφων.

Το Σεμινάριο απευθύνεται σε ειδικευμένους και ειδικευόμενους Ουρολόγους τελευταίου έτους. Η συμμετοχή είναι δωρεάν, αλλά λόγω των περιορισμένων θέσεων (28), θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας, με βάση την ημερομηνία που θα παραλάβουμε τις αιτήσεις συμμετοχής. Επίσης, προτεραιότητα θα έχουν Συνάδελφοι που δεν έχουν συμμετάσχει σε κανένα από τα προηγούμενα αντίστοιχα Σεμινάρια και δηλώνουν για πρώτη φορά την επιθυμία να το παρακολουθήσουν.

Παρακαλούμε, συμπληρώστε και στείλτε μας εδώ την ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής έως τη Δευτέρα 14/3/2022

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς,

Για τη Συντονιστική Επιτροπή του Τμήματος

Ο Πρόεδρος

Ο Γραμματέας

Π. Καλληδώνης

Ι. Ξωξάκος

Επιστημονικό Πρόγραμμα