Αθήνα, Οκτώβριος 2022

Προς
τα Τακτικά και Πάρεδρα Μέλη της ΕΟΕ

Αγαπητές/οί Κυρίες/ιοι Συνάδελφοι,

Το Τμήμα Ενδοουρολογίας – Λαπαροσκοπικής Χ/Ρ Ουρολογίας και Ουρολογικής Τεχνολογίας της Ε.Ο.Ε, με χαρά σας ανακοινώνει τη διοργάνωση του επόμενου Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου, το οποίο θα λάβει χώρα το Σάββατο 12 Νοεμβρίου 2022, στο Πειραματικό κι Ερευνητικό Κέντρο της Εταιρείας ELPEN (Λεωφ. Μαραθώνος 95, Πικέρμι Αττικής).
Το  εκπαιδευτικό πρόγραμμα περιλαμβάνει, αρχικά, μια σύντομη θεωρητική παρουσίαση λαπαροσκοπικών, ρομποτικών & ενδοουρολογικών τεχνικών, ενώ στη συνέχεια, θα ακολουθήσει πρακτική εξάσκηση (Hands on Training wet-lab) των εκπαιδευόμενων στις παραπάνω τεχνικές με την καθοδήγηση και επίβλεψη έμπειρων συναδέλφων.
Το Σεμινάριο, όπως και το αντίστοιχο που έλαβε χώρα με επιτυχία τον περασμένο Απρίλιο, απευθύνεται σε ειδικευμένους και ειδικευόμενους Ουρολόγους τελευταίου έτους. Η συμμετοχή είναι δωρεάν, αλλά λόγω των περιορισμένων θέσεων (18), θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας, με βάση την ημερομηνία που θα παραλάβουμε τις αιτήσεις συμμετοχής, αλλά προτεραιότητα θα έχουν και οι Συνάδελφοι που δεν έχουν συμμετάσχει σε κανένα από τα προηγούμενα αντίστοιχα Σεμινάρια και δηλώνουν για πρώτη φορά την επιθυμία να το παρακολουθήσουν.
Επίσης, θα παρακαλούσαμε όσες και όσους Συναδέλφους έστειλαν αίτηση – πρόσκληση ενδιαφέροντος για το αντίστοιχο Σεμινάριο του Απριλίου και τελικά δεν το παρακολούθησαν, να ξαναστείλουν εκ νέου ότι ενδιαφέρονται να συμμετέχουν σε αυτό του Νοεμβρίου.

Παρακαλούμε, συμπληρώστε και στείλτε μας εδώ την ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής έως τις 27.10.2022.

Ευελπιστούμε στην ενεργό συμμετοχή σας και σε αυτή την εκπαιδευτική δραστηριότητα του Τμήματος Ενδοουρολογίας.

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς,
Για τη Συντονιστική Επιτροπή του Τμήματος

Παναγιώτης Καλληδώνης Ιωάννης Ξωξάκος
Πρόεδρος Γραμματέας

Επιστημονικό Πρόγραμμα