Η Ε.Ο.Ε. ενθαρρύνει τη συμμετοχή στη S.I.U., όσων Συναδέλφων – Μελών μας το επιθυμούν, αναλαμβάνοντας να καλύψει τη συνδρομή τους για τα επόμενα 2 χρόνια. Ήδη, από τον Ιούνιο του 2017 έχουμε εγγράψει ως Μέλη της S.I.U. όλους τους Ειδικευόμενους Συναδέλφους – Mέλη μας, η εγγραφή των οποίων θα ανανεωθεί και για τα επόμενα 2 έτη.

Για τα Τακτικά μας Μέλη θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας, καθώς υπάρχει συγκεκριμένος αριθμός θέσεων στην προσφορά αυτή. Επίσης,προτεραιότητα θα έχουν όσα Μέλη επέλεξαν το 2018 ή σκοπεύουν να επιλέξουν τη συνδυασμένη συνδρομή E.A.U./H.U.A., επιβραβεύοντάς τους για τη στήριξή τους στην Ε.Ο.Ε.

Μοναδική προϋπόθεση, είναι η τακτοποίηση των προηγούμενων οφειλών στην Ελληνική Ουρολογική Εταιρεία.

Για περισσότερες λεπτομέρειες μπορείτε να απευθυνθείτε στη Γραμματεία μας, στο τηλέφωνο 210 7223126 ή να στείλετε mail στο office1@huanet.gr