ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Ε.Ο.Ε. 2021-2022

Πρόεδρος
Γεράσιμος Αλιβιζάτος
MD, PhD, FEBU
Χειρουργός Ουρολόγος
Διευθυντής Γ΄Ουρολογικής
Κλινικής Νοσοκομείου «ΥΓΕΙΑ»

Αντιπρόεδρος
Ευάγγελος Λιάτσικος
MD, PhD, FEBU
Καθηγητής  Ουρολογίας – Διευθυντής Ουρολογικής Κλινικής
Πανεπιστημίου Πατρών
Διευθυντής Ευρωπαϊκού Σχολείου Ουρολογίας (ESU)

Γενικός Γραμματέας
Αθανάσιος Δελλής
MD, PhD, FEBU
Αναπληρωτής Καθηγητής Ουρολογίας
Β’ Χειρουργική Κλινική

Αρεταίειο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο
ΕΚΠΑ

Ειδικός Γραμματέας
Μάρκος Καραβιτάκης
MD, Msc, DIC, PhD, FEBU
Χειρουργός Ουρολόγος – Ανδρολόγος
Ακαδημαϊκός Υπότροφος
Ουρολογική Κλινική
Πανεπιστημίου Κρήτης

Ταμίας
Ευάγγελος Φραγκιάδης
MD, FEBU
Χειρουργός Ουρολόγος
Ακαδημαϊκός Υπότροφος
Α’ Ουρολογική Κλινική ΕΚΠΑ,
‘‘Λαϊκό‘‘ Νοσοκομείο

Σύμβουλος Δ.Σ.
Δημήτριος Γ. Χατζηχρήστου
MD, PhD, FEBU, FECSM

Καθηγητής Ουρολογίας
Ιατρική Σχολή Α.Π.Θ.
Α΄ Ουρολογική Κλινική
Γ.Ν.Θ. ‘‘Γ. Γεννηματάς‘‘

Σύμβουλος Δ.Σ.
Αθανάσιος Παπατσώρης
MD, MSc, PhD, FEBU, FES
 
Καθηγητής Ουρολογίας,
Β΄ Ουρολογική Κλινική ΕΚΠΑ,
‘‘Σισμανόγλειο‘‘ Νοσοκομείο