ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Ε.Ο.Ε. 2019-2020

Πρόεδρος
Ιωάννης Γκιάλας
MD, PhD, FEBU
Χειρουργός Ουρολόγος
Διευθυντής Ουρολογικής Κλινικής 
Γ.Ν.Α. «Γ. Γεννηματάς»

Αντιπρόεδρος
Γεράσιμος Αλιβιζάτος
MD, PhD, FEBU
Χειρουργός Ουρολόγος
Διευθυντής Γ΄Ουρολογικής
Κλινικής Νοσοκομείου «ΥΓΕΙΑ»

Γενικός Γραμματέας
Χαράλαμπος Κωνσταντινίδης
MD, FEBU, FECSM
Χειρουργός Ουρολόγος – Ανδρολόγος
Επιμελητής Α’ Ουρολ.Τμήματος
Εθνικό Κέντρο Αποκατάστασης (EKA)

Ειδικός Γραμματέας
Αθανάσιος Δελλής
MD, PhD, FEBU
Αναπληρωτής Καθηγητής Ουρολογίας
Β’ Χειρουργική Κλινική

Αρεταίειο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο
ΕΚΠΑ

Ταμίας
Μάρκος Καραβιτάκης
MD, Msc, DIC, PhD, FEBU
Χειρουργός Ουρολόγος – Ανδρολόγος
Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής
Πανεπιστημίου Αθηνών

Σύμβουλος Δ.Σ.
Νικόλαος Φεράκης
MD, PhD, FEBU

Χειρουργός Ουρολόγος
Διευθυντής ΕΣΥ
Επιστημονικός Υπεύθυνος
Ουρολογικής Κλινικής Γ.Ν.Α. «ΕΕΣ»

Σύμβουλος Δ.Σ.
Γεώργιος Α.  Ζουπάνος
MD, PhD, Msc, FEBU, FEAPU
 
Ιδιώτης – Παιδοουρολόγος
Διευθυντής Παιδοουρολογικής Κλινικής
Ιατρικό Αθηνών