ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Ε.Ο.Ε. 2023-2024

Πρόεδρος
Ευάγγελος Λιάτσικος

Καθηγητής  Ουρολογίας – Διευθυντής Ουρολογικής Κλινικής
Πανεπιστημίου Πατρών
Διευθυντής Ευρωπαϊκού Σχολείου Ουρολογίας (ESU)

Αντιπρόεδρος
Ανδρέας Σκολαρίκος

Καθηγητής Ουρολογίας – Διευθυντής Β’ Ουρολογικής Κλινικής ΕΚΠΑ, “Σισμανόγλειο” Νοσοκομείο

Γενικός Γραμματέας
Γεώργιος Ζουπανος

Χειρουργός Ουρολόγος – Παιδοουρολόγος
Διευθυντής Παιδο-ουρολογικής Κλινικής Ιατρικού Αθηνών

Ειδικός Γραμματέας
Ιάσων Κυριαζής

Χειρουργός Ουρολόγος
Συνεργάτης Ουρολογικού
Τμήματος ΤΥΠΕΤ
Υγείας Μέλαθρον

Ταμίας
Χαράλαμπος Θωμάς

Επιμελητής Ουρολογικής Κλινικής
Γενικού Νοσοκομείου Κορίνθου

Σύμβουλος Δ.Σ.
Αθανάσιος Παπατσώρης

Καθηγητής Ουρολογίας,
Β΄ Ουρολογική Κλινική ΕΚΠΑ,
‘‘Σισμανόγλειο‘‘ Νοσοκομείο

Σύμβουλος Δ.Σ.
Θεόδωρος Καλογερόπουλος

Διευθυντής ΕΣΥ – Επιστημονικός Υπεύθυνος
Ουρολογικής Κλινικής
“Ιπποκρατείου” Γ.Ν.Αθηνών

elEL