ΔΕΛΤΙΟ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ESRU

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Εδώ και μερικούς μήνες έχει ξεκινήσει η δημιουργία μιας ηλεκτρονικής βάσης δεδομένων όπου θα καταχωρηθούν τα στοιχεία των ειδικευομένων ουρολόγων όλων των Ευρωπαϊκών χωρών. Πρόκειται για μια πρωτοποριακή αλλά και δύσκολη προσπάθεια η επιτυχία της οποίας θα εξαρτηθεί από την καθολική συμμετοχή των ειδικευομένων ουρολόγων της Ευρώπης.Πρέπει εδώ να καταστεί σαφές ό,τι η διαδικασία καταχώρησης στη βάση δεδομένων ούτε είναι ούτε πρόκειται να θεωρηθεί ως εγγραφή στην European Society of Residents in Urology (ESRU).Άλλωστε ως γνωστόν τα μέλη της ESRU δεν είναι επί μέρους άτομα, αλλά χώρες που εκπροσωπούνται με τους εθνικούς αντιπροσώπους τους.
Τα οφέλη από την κατάρτιση μίας πλήρους και ενημερωμένης βάσης δεδομένων είναι πολλαπλά.Ήδη, πολλοί συνάδελφοι λαμβάνουν εντελώς δωρεάν το περιοδικό «The Journal of Endourology» με την ευγενική χορηγία της εταιρείας Karl-Storz.Στο άμεσο μέλλον είναι πολύ πιθανόν να επακολουθήσουν και άλλες αξιόλογες προσφορές από μεγάλους χορηγούς προς τους Ευρωπαίους ειδικευόμενους ουρολόγους.
Συμπληρώστε το δελτίο καταχώρησης με ελληνικούς & λατινικούς χαρακτήρες και στείλτε το στην Ελληνική Ουρολογική Εταιρεία. Εκείνη μέσω των Ελλήνων εθνικών αντιπροσώπων θα το αποστείλει στην ESRU.Με τον τρόπο αυτό εγγράφεστε άμεσα στην Ευρωπαϊκή βάση δεδομένων και εξασφαλίζετε ότι δεν θα στερηθείτε καμία μελλοντική παροχή από την ESRU.
Σημειώστε ό,τι η ESRU σεβόμενη την προστασία του ατομικού απορρήτου, σας παρέχει τη δυνατότητα να καθορίσετε τον τρόπο χειρισμού των προσωπικών σας δεδομένων από την ίδια και τα συνεργαζόμενα με αυτή νομικά πρόσωπα (ΕΑU, Φαρμακευτικές Εταιρείες κτλ.).
Τη φόρμα-δελτίο καταχώρησης μπορείτε να τη στείλετε στα γραφεία της Ε.Ο.Ε, οδός Ραβινέ 23, 115 21 Αθήνα ή στο Fax: 210-72.45.959 ή μέσω e-mail: hua@huanet.gr.Επίσης μπορείτε να τη βρείτε στο site της Εταιρείας μας: www.huanet.gr.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της ESRU στη διεύθυνση www.esru.net.Έχετε υπ’όψιν σας ό,τι αφού η χώρα μας διαθέτει εθνική αντιπροσωπία στην ESRU, η συλλογή των δεδομένων γίνεται από την ίδια. Μη χρησιμοποιήσετε λοιπόν την on – line φόρμα εγγραφής που υπάρχει στη συγκεκριμένη ιστοσελίδα γιατί η δυνατότητα αυτή προβλέπεται μόνο από ειδικευόμενους χωρών που δεν υπάρχει εθνική εκπροσώπηση

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς,
Η Τριμελής Προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή Ειδικευομένων Ουρολόγων Ελλάδος

 Συνημμένα αρχεία: