Γραφείο Ασθενών της Ε.Ο.Ε.

Συντονιστικής Επιτροπή Γραφείου Ασθενών Ε.Ο.Ε.
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Μάρκος Καραβιτάκης
ΜΕΛΗ: Χρίστος Ζαμπαύτης

Ιωάννης Μυκονιάτης

Μιχαήλ Σαμαρίνας

Βασίλης Τατάνης

Λάζαρος Τζελβές

Αικατερινή Τσιόγγα

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ: Φίλιππος Νικητάκης

Θεόδωρος Σπίνος

Η Ελληνική Ουρολογική Εταιρεία (ΕΟΕ) αναγνωρίζοντας το πρόβλημα της ανεξέλεγκτης διάχυσης ανακριβών επιστημονικών πληροφοριών και το κενό που υπάρχει στην έγκυρη, έγκαιρη και αξιόπιστη υποστήριξη των ασθενών που πάσχουν από ουρολογικές παθήσεις, έχει ιδρύσει στα πλαίσια του κοινωνικού της ρόλου, Ειδικό Γραφείο Ασθενών.

Στόχοι  του Γραφείου Ασθενών (Patient Office) είναι :

  • Η υποστήριξη και ενημέρωση των ασθενών με ουρολογικές παθήσεις.
  • Η ανάπτυξη προγραμμάτων προαγωγής και πρόληψης ουρολογικών παθήσεων που θα απευθύνονται στο ευρύτερο κοινό.
  • Η συνεργασία με το αντίστοιχο Γραφείο Ασθενών της Ευρωπαϊκής Ουρολογικής Εταιρείας
  • Η δημιουργία διαύλου επικοινωνίας και συνεργασίας με συλλόγους ασθενών που πάσχουν από ουρολογικά νοσήματα.
  • Προαγωγή της επιστημονικά τεκμηριωμένης ιατρικής ενημέρωσης για ουρολογικές παθήσεις και προσπάθεια περιορισμού της ανεξέλεγκτης διάχυσης ανακριβών επιστημονικών πληροφοριών.

Σε καμία περίπτωση το Γραφείο Ασθενών της Ελληνικής Ουρολογικής Εταιρίας :

  • Δε θα προβεί σε προβολή / προώθηση συγκεκριμένων ιατρών / κλινικών / νοσοκομείων.
  • Δε θα απευθύνεται ατομικά σε ασθενείς.
  • Δε θα έρχεται σε επαφή ατομικά με ασθενείς.