Γιατί ουρολογία;

Τελειώνοντας την Ιατρική Σχολή ερχόμαστε αντιμέτωποι με την επιλογή της ειδικότητας, επιλογή που αναμφίβολα είναι καθοριστικής σημασίας για την μετέπειτα επαγγελματική και προσωπική ζωή κάθε γιατρού.

Η ειδικότητα της Ουρολογίας, είναι γενικά αποδεκτό πως δεν ανήκει στην κατηγορία των δημοφιλών ειδικοτήτων, γεγονός που αντικατοπτρίζεται και στον χαμηλό αριθμό των ειδικευόμενων Ουρολογίας σε πανελλαδικό επίπεδο. Το παράδοξο είναι ότι η Ουρολογία σαν ιατρική ειδικότητα έχει πολλά πλεονεκτήματα τα οποία την καθιστούν ιδανική επιλογή.

Πρόκειται για μια ιατρική ειδικότητα ιδιαιτέρως πολύπλευρη με πολλές διαφορετικές κατευθύνσεις και επιλογές τόσο χειρουργικής όσο και παθολογικής φύσης. Υποειδικότητες και εξειδικεύσεις παρέχουν σε κάθε έναν από εμάς τη δυνατότητα να βρει τις ιδανικές εργασιακές του συνθήκες και προοπτικές, προσαρμόζοντας έτσι μελλοντικά την ειδικότητα στην ζωή του και όχι το ανάποδο. Η επαφή με τα διάφορα τμήματα της Ελληνικής Ουρολογικής Εταιρείας προσφέρει την δυνατότητα στον ειδικευόμενο να λάβει τις προσλαμβάνουσες που θα τον βοηθήσουν να επιλέξει τελικά ποιόν δρόμο θα ακολουθήσει.

Επίσης, την εν λόγω στιγμή η ειδικότητα της Ουρολογίας παρουσιάζει παγκοσμίως πρόοδο σε τεχνολογικό – χειρουργικό αλλά και σε ερευνητικό επίπεδο, κάτι που αντικατοπτρίζεται και από το γεγονός ότι εκτός Ελλάδας αποτελεί μια εξαιρετικά δημοφιλή επιλογή.

Ένα ακόμα βασικό πλεονέκτημά της είναι η ολοένα αυξανόμενη απήχησή της στον ασθενή. Όλο και περισσότερο οι Έλληνες ασθενείς ενημερώνονται και έρχονται σε επαφή με τον «Ουρολόγο», καταρρίπτοντας προϋπάρχοντα θέματα taboo, όντας πλέον αρτιότερα ενημερωμένοι.

Στο σημείο αυτό αξίζει να αναφέρουμε ότι δεδομένης της σχετικής ένδειας σε ειδικευόμενους σε πανελλήνιο επίπεδο, η επιλογή της Ουρολογίας προσφέρει αναμφίβολα περισσότερες δυνατότητες και ευκαιρίες για μια πιο άρτια χειρουργική εκπαίδευση κατά την διάρκεια της ειδικότητας, καθώς επίσης και μια πληθώρα επιλογών εκπαιδευτικού χαρακτήρα στις οποίες η ζήτηση για νέους Ουρολόγους είναι ολοένα αυξανόμενη.

Ειδικά ως προς αυτές τις ποικίλες εκπαιδευτικές δραστηριότητες, αξίζει να αναφερθούμε στον κομβικό ρόλο της Ε.Ο.Ε. η οποία στηρίζει έμπρακτα και δυναμικά την εκπαίδευση κατά την διάρκεια της ειδικότητας, διοργανώνοντας πολλές υψηλού επιπέδου δραστηριότητες επιστημονικού και εκπαιδευτικού χαρακτήρα όπως:

  • Η ελληνική εβδομάδα ειδικευομένων η οποία διοργανώνεται ετησίως στα πρότυπα της ευρωπαϊκής εβδομάδας ειδικευομένων – EUREP, στην οποία η Ε.Ο.Ε καλύπτει πλήρως τα έξοδα για τους ειδικευόμενους σε πανελλήνιο επίπεδο.
  • Δωρεάν συμμετοχή σε εκπαιδευτικά σεμινάρια υψηλού επιπέδου όπως για παράδειγμα τα σεμινάρια που διοργανώνονται από το τμήμα Ενδο-Ουρολογίας, Λαπαροσκοπικής Χ/Ρ Ουρολογίας & Ουρολογικής Τεχνολογίας σε ετήσια βάση στο Ερευνητικό – Πειραματικό Κέντρο της ΕΛΠΕΝ.
  • Οικονομική κάλυψη της συμμετοχής των Ελλήνων ειδικευόμενων Ουρολογίας στις ετήσιες πανευρωπαϊκές εξετάσεις InServiceπου διοργανώνονται από την EBU.
  • Οικονομική Κάλυψη των επιτυχόντων των γραπτών εξετάσεων FEBUγια την συμμετοχή τους στις προφορικές εξετάσεις που διεξάγονται σε ετήσια βάση στην Βαρσοβία.
  • Δωρεάν εγγραφή των Ελλήνων ειδικευόμενων στα πανελλήνια Ουρολογικά και Διατμηματικά Συνέδρια.
  • Υποτροφίες για τους Έλληνες Ειδικευόμενους οι οποίες προωθούνται μέσω της Ε.Ο.Ε..

Επίσης αξίζει να αναφέρουμε την πρόσφατη δέσμευση της Ε.Ο.Ε. για αγορά lapboxes-προσομοιωτών, οι οποίοι θα βρίσκονται στον χώρο της Ε.Ο.Ε. και θα είναι διαθέσιμοι για χρήση από τους ειδικευόμενους Ουρολόγους κατόπιν αιτήματος της Τριμελούς Επιτροπής Ειδικευομένων προς το Δ.Σ. της Ε.Ο.Ε..Με όλους τους παραπάνω τρόπους η Ε.Ο.Ε. φέρνει σε επαφή τους Έλληνες ειδικευόμενους με τις σύγχρονες μεθόδους και πρακτικές οι οποίες εφαρμόζονται σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, τείνοντας ευήκοον ους προς τα αιτήματα και τις ανάγκες των Ελλήνων ειδικευόμενων Ουρολογίας.

Υπενθυμίζουμε ότι για οποιαδήποτε πρόταση ή αίτημα από τους Έλληνες ειδικευόμενους Ουρολογίας προς την Τριμελή Επιτροπή Ειδικευόμενων Ουρολογίας είναι διαθέσιμη η διεύθυνση email: residents@huanet.gr