Η Ελληνική Ουρολογική Εταιρεία (ΕΟΕ) αναγνωρίζοντας το πρόβλημα της ανεξέλεγκτης διάχυσης ψευδών επιστημονικών πληροφοριών, το κενό που υπάρχει στην έγκυρη, έγκαιρη και αξιόπιστη υποστήριξη των ασθενών που πάσχουν από ουρολογικές παθήσεις, έχει ιδρύσει στα πλαίσια του κοινωνικού της ρόλου, Ειδικό Γραφείο Ασθενών.

Σκοπός του είναι η υποστήριξη και ενημέρωση του Έλληνα ουρολογικού ασθενή και ανάπτυξη κοινωνικών προγραμμάτων προαγωγής της ουρολογικής υγείας. Η ΕΟΕ, είναι η πρώτη Ουρολογική Εταιρεία στην Ευρώπη που ιδρύει Γραφείο Ασθενών, και βρίσκεται σε στενή συνεργασία με το αντίστοιχο Ευρωπαϊκό Γραφείο Ασθενών της European Association of Urology (EAU patient office). https://patients.uroweb.org/eau-patient-office/

Συντονιστική Επιτροπή Γραφείου Ασθενών ΕΟΕ  

Υπεύθυνος Συντονιστής:

Μάρκος Καραβιτάκης, Ειδικός Γραμματέας Δ.Σ ΕΟΕ

Μέλη:

Μιχαήλ Σαμαρίνας, Χειρουργός Ουρολόγος, Επιμελητής Β’ Ουρολ.Κλινικής Γ.Ν. Λάρισας
Αικατερίνη Τσιόγγα, Χειρουργός Ουρολόγος, Ακαδημαϊκή Υπότροφος Α’ Ουρολ.Κλινικής ΑΠΘ
Ιωάννης Μυκονιάτης, Χειρουργός Ουρολόγος, Ακαδημαϊκός Υπότροφος Α’ Ουρολ.Κλινικής ΑΠΘ
Βασίλης Τατάνης, Χειρουργός Ουρολόγος – Παιδοουρολόγος, Επιστημονικός Συνεργάτης Ουρολ.Κλινικής Παν/μίου Πατρών
Χρήστος Ζαμπαύτης, Χειρουργός Ουρολόγος
Λάζαρος Τζελβές, Ιατρός Ουρολόγος – Ειδικευόμενος σε παράταση

Συνεργάτες – Βοηθοί:

Θ. Σπίνος, Ειδικευόμενος Γενικής Χειρουργικής
Φ. Νικητάκης, Τελειόφοιτος Ιατρικής Σχολής ΠΑΓΝΗ