Αρχαιρεσίες εκλογής Συντονιστικών Επιτροπών των Τμημάτων Υποειδικοτήτων της ΕΟΕ – 2ο Πανελλήνιο Διατμηματικό Συνέδριο

Προς τα Τακτικά Μέλη της ΕΟΕ

Αγαπητές & Αγαπητοί Συνάδελφοι.
 
Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι στο πλαίσιο διεξαγωγής του 2ουΠανελληνίου Διατμηματικού Συνεδρίου, το Σάββατο 9ηΟκτωβρίου 2021 και ώρες 09.00΄ π.μ. – 15.00΄ θα διεξαχθούν οι Αρχαιρεσίεςγια την ανάδειξη των Μελών των τεσσάρων (4)Συντονιστικών Επιτροπών των Τμημάτων Υποειδικοτήτων της Ε.Ο.Ε(ΑΝΔΡ.ΥΠΟ, Ενδοουρολογίας, Ο.ΝΟ.Γ.Ο, Ουρογεννητικής Ογκολογίας).
 
Το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί όσες και όσους συναδέλφους επιθυμούν να υποβάλουν τις υποψηφιότητές τους, με  κατάθεση  σχετικής  αιτήσεως προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας (στο e-mail: hua@huanet.gr) το αργότερο μέχρι τη Δευτέρα 13 Σεπτεμβρίου, στην οποία θα αναφέρεται σαφώς το Τμήμα στο οποίο υποβάλλουν υποψηφιότητα. Ο κάθε υποψήφιος Συνάδελφος δηλώνει υποψηφιότητα για την εκλογή του σε μία μόνο από τις τέσσερις (4) Συντονιστικές Επιτροπές των Τμημάτων, όντας Μέλος του αντίστοιχου Τμήματος, σύμφωνα και με τις προϋποθέσεις που ορίζει ο Εσωτερικός Κανονισμός της Ε.Ο.Ε (https://www.huanet.gr/καταστατικο-εσωτερικοσ-κανονισμοσ/).
 
Για πρώτη φορά στις εκλογές των Τμημάτων, παράλληλα με την φυσική κάλπη για τους εγγεγραμμένους συνέδρους, θα υπάρχει δυνατότητα Ηλεκτρονικής Ψήφου για όλα τα τακτικά μέλη που δεν συμμετέχουν στο Συνέδριο. Στη φυσική κάλπη λόγω των περιοριστικών μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας, μπορούν να ψηφίσουν μόνο οι εγγεγραμμένοι σύνεδροι. Αντίθετα, η ηλεκτρονική κάλπη, προσφέρεται σε όλους τους Συναδέλφους, ανεξαρτήτως αν κάποια/οιος συμμετέχει ή όχι στο Πανελλήνιο Διατμηματικό Συνέδριο.
 
Σας υπενθυμίζουμε ότι δικαίωμα του εκλέγειν έχουν μόνο τα Τακτικά Μέλη, ενώ σύμφωνα με τον Κανονισμό, κάθε Τακτικό Μέλος δύναται να εγγραφεί το ανώτερο σε δύο Τμήματα Υποειδικοτήτων.  Μέλος της Εταιρείας θα δύναται να εγγραφεί στο Τμήμα Υποειδικότητος που επιθυμεί, έχοντας και το δικαίωμα να ψηφίσει, το αργότερο, επίσης, μέχρι και τη Δευτέρα 13 Σεπτεμβρίου

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς,

Για το Διοικητικό Συμβούλιο       

Γεράσιμος Αλιβιζάτος Αθανάσιος Ε. Δελλής
Πρόεδρος ΕΟΕ Γεν.Γραμματέας ΕΟΕ