7η Πανελλήνια Επιστημονική Συνάντηση του Τμήματος Ουροδυναμικής, Νευροουρολογίας και Γυναικολογικής Ουρολογίας (Ο.ΝΟ.Γ.Ο) της Ελληνικής Ουρολογικής Εταιρείας (Ε.Ο.Ε)

Τόπος: Χανιά Κρήτης

Διοργάνωση: Συντονιστική Επιτροπή Τμήματος

Πληροφορίες:

Τηλ.: 210 7223126, Fax: 210 7245959, E-mail: hua@huanet.gr

Περισσότερες πληροφορίες στο www.onogo2017.gr