24.04.2019 – Αποτελέσματα εξετάσεων Υποτροφίας Παιδοουρολογίας της Ε.Ο.Ε «Φ. Ανδρουλακάκης» έτους 2019

Σας ενημερώνουμε ότι Σάββατο 20/04/2019 έλαβαν χώρα στα Γραφεία της Ελληνικής Ουρολογικής Εταιρείας οι εξετάσεις Υποτροφίας της Ε.Ο.Ε έτους 2019,“Φ.ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΑΚΗΣ”, με γνωστικό αντικείμενο την Παιδοουρολογία .

Πρωτεύσας στις εν λόγω εξετάσεις και Υπότροφος της Ε.Ο.Ε, είναι ο Συνάδελφος κ. Βασίλειος Τατάνης, τον οποίο και συγχαίρουμε για την επίδοσή του.

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς,

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Ο.Ε