22.03.2019 – Προκήρυξη θέσης Επιστημονικού Υποτρόφου στη Μονάδα Νευροουρολογίας & Γυναικολογικής Ουρολογίας της 2ης Ουρολογικής Κλινικής του Α.Π.Θ.

Προς τα Μέλη της Ελληνικής Ουρολογικής Εταιρείας

Εκ μέρους της 2ης Ουρολογικής Κλινικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, σας αποστέλλουμε το παρακάτω κείμενο με το επισυναπτόμενο αρχείο.

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς,

Από την Ε.Ο.Ε

Αγαπητές/οί Κυρίες/οι,

Σας αποστέλλουμε, συνημμένη προκήρυξη της Β΄ Ουρολογικής Κλινικής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και ειδικότερα της Μονάδας Νευροουρολογίας, Ουροδυναμικής και Γυναικολογικής Ουρολογίας που εδρεύει στο Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Παπαγεωργίου«, με επικεφαλής τον Αναπλ. Καθηγητή Ουρολογίας κ. Αποστολίδη Απόστολο, η οποία αφορά σε μία θέση Επιστημονικού Υποτρόφου.

Με εκτίμηση,

Γλυκερία Τζήμου

Ψυχολόγος – MBA

Γραμματεία Β΄ Ουρολογικής Κλινικής Α.Π.Θ. (θέματα Α.Π.Θ. + Συντονισμός Κλινικών Πρωτοκόλλων)

Γ.Ν.Θεσ/νίκης «Παπαγεωργίου»

Τηλ. επικοιν.: 2313 32 37 37 & 6947 628150

Fax: 2310 683 141

e-mail Διευθυντή Κλινικής: isaakeva@auth.gr

Προκήρυξη θέσης Επιστημονικού Υποτρόφου στο Α.Π.Θ