21.03.2019 – Διαβούλευση επί των τροποποιήσεων άρθρων του καταστατικού

ΘΕΜΑ: ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΕΠΙ ΤΩΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΑΡΘΡΩΝ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

Αγαπητές/οί Συνάδελφοι,

        Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Ουρολογικής Εταιρείας, μετά την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία έλαβε χώρα στις 12.10.2018, κατά τη διάρκεια διεξαγωγής του 24ου Πανελληνίου Ουρολογικού Συνεδρίου, κατήρτισε – σε συνεργασία με το Νομικό Σύμβουλο της Εταιρείας μας – και σας αποστέλλει, τα άρθρα του Καταστατικού μας, για τα οποία κι εγκρίθηκε η έναρξη διαδικασίας τροποποίησής τους από την ανωτέρω Γ.Σ. και αφορούν την εισαγωγή της δυνατότητας ηλεκτρονικής ψηφοφορίας για τις αρχαιρεσίες ανάδειξης των οργάνων της Ε.Ο.Ε.

        Παρακαλούμε, να μας αποστείλετε στο e-mail της Εταιρείας (hua@huanet.gr), τις δικές σας απόψεις, προτάσεις & παρατηρήσεις στις προτεινόμενες από το Δ.Σ αλλαγές, βάσει της διαδικασίας που προβλέπει το ισχύον Καταστατικό μας (άρθρο 21 παρ. 2/δ), το αργότερο έως τις 19 Απριλίου 2019, ώστε να τις επεξεργαστούμε, πριν τη σύνταξη του τελικού κειμένου, που θα έρθει προς συζήτηση κι έγκριση σε ειδική Γενική Συνέλευση των Τακτικών Μελών της Εταιρείας μας.

Ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη συνεργασία σας.

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς,

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

Ιωάννης Γκιάλας

 

Ο Γεν.Γραμματέας

Χαράλαμπος Κωνσταντινίδης

Άρθρα του ισχύοντος Καταστατικού υπό τροποποίηση