18.06.2019 – Αποτελέσματα εξετάσεων Υποτροφίας της Ε.Ο.Ε «Α. Δεληβελιώτης» έτους 2019

Σας ενημερώνουμε ότι Σάββατο 01/06/2019 έλαβαν χώρα στα Γραφεία της Ελληνικής Ουρολογικής Εταιρείας οι εξετάσεις της καθιερωμένης Υποτροφίας της Ε.Ο.Ε έτους 2019, “Α.ΔΕΛΗΒΕΛΙΩΤΗΣ”.

Πρωτεύσας στις εν λόγω εξετάσεις και Υπότροφος της Ε.Ο.Ε, είναι ο Συνάδελφος κ. Περικλής Κουκουρίκης, τον οποίο και συγχαίρουμε για την επίδοσή του.

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς,

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Ο.Ε