17.10.2019 – Εξετάσεις για την Υποτροφία “intensive courses” Λαπαροσκοπικής Ουρολογίας στο Ινστιτούτο IRCAD/EITS έτους 2019

Αγαπητές/οί Κυρίες/ιοι Συνάδελφοι,

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Ουρολογικής Εταιρείας (Ε.Ο.Ε), σε συνέχεια του θεσμού των τελευταίων ετών, δέχθηκε νέα εισήγηση από το Συνάδελφο κ. Γεώργιο Κυριάκου, Αντιπρόεδρο της Συντονιστικής Επιτροπής του Τμήματος Ενδοουρολογίας – Λαπαροσκοπικής Χ/Ρ Ουρολογίας & Ουρολογικής Τεχνολογίας ετών 2015-2017, όσον αφορά την προκήρυξη διαγωνισμού χορήγησης, από την Ελληνική Ουρολογική Εταιρεία, μιας υποτροφίας, με βραβείο το ποσό των 3.600 Ευρώ, η οποία θα έχει αντικείμενο την κάλυψη παρακολούθησης των «intensive courses» Λαπαροσκοπικής Ουρολογίας στο Ινστιτούτο IRCAD/EITS του Στρασβούργου, σε αγγλόφωνα τμήματα, όπως και την απόκτηση ακαδημαϊκού διπλώματος, κατόπιν εξετάσεων στο εν λόγω Ινστιτούτο, υπό την αιγίδα της Ιατρικής Σχολής του Στρασβούργου, την τελευταία ημέρα των courses.

H περίοδος των courses είναι 9 – 13 Δεκεμβρίου 2019.

Προϋποθέσεις Συμμετοχής:

1. Να είναι Μέλος της Ελληνικής Ουρολογικής Εταιρείας

2. Αίτηση μπορούν να υποβάλλουν Συνάδελφοι που διανύουν το τελευταίο έτος της ειδίκευσής τους, αλλά και ειδικευμένοι Ουρολόγοι, μέχρι την ηλικία των 45 ετών, ενώ

3. Δεν θα γίνονται δεκτές οι αιτήσεις πρώην επιτυχόντων στην υποτροφία αυτή.

Υπεύθυνη για την οργάνωση των εξετάσεων, καθώς και την επιλογή των ερωτήσεων είναι η Συντονιστική Επιτροπή του ανωτέρω Τμήματος της Εταιρείας μας, σε συνεργασία, φυσικά, με τον κ. Κυριάκου.

Οι εξετάσεις για τη χορήγηση της υποτροφίας, θα διεξαχθούν στις 9 Νοεμβρίου 2019, ημέρα Σάββατο και ώρες 11.00 – 12.00΄ το πρωϊστο Εκπαιδευτικό Κέντρο της Ε.Ο.Ε και θα περιλαμβάνουν 50 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής που θα αφορούν γνώσεις και αρχές Λαπαροσκοπικής Ουρολογικής Χειρουργικής & Ενδοουρολογίας.

Ο υποψήφιος με τη μεγαλύτερη βαθμολογία και υποχρεωτικά με ποσοστό > 60% θα είναι και η/ο επιτυχούσα/ών.

Αιτήσεις μπορείτε να στέλνετε στο e-mail της ΕΟΕ (hua@huanet.gr) , μέχρι την Πέμπτη 31η Οκτωβρίου 2019.

Καλή επιτυχία σε όλους τους υποψήφιους.

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς,

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Ο.Ε