07.05.2019 – Πρόσληψη Επικουρικού Επιμελητή στην Ουρολογική Κλινική του «Μποδοσάκειου» Γενικού Νοσοκομείου Πτολεμαΐδας

Η υποβολή της αίτησης γίνεται στην 3η Υ.Π.Ε.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τον κ. Μητρολιό Αθανάσιο,

Δ/ντή Ε.Σ.Υ. της Ουρολογικής Κλινικής Πτολεμαΐδας. Τηλ. 6972 054328, e-mail: thanos034@gmail.com .