03.05.2017 – Διαθεσιμότητα θέσεων Uro-Oncology fellow στην Αγγλία Broomfield Hospital στο Chelmsford & Southend University Hospital NHS Foundation Trust

Οι fellows που θα προσληφθούν και στις δύο μονάδες θα στελεχώσουν νέες θέσεις οι οποίες θα υποστηρίξουν τη μεταφορά των ογκολογικών περιστατικών στα συγκεκριμένα νοσοκομεία. Και στις 2 μονάδες θα υπάρχει εντατική έκθεση και εκπαίδευση σε ανοικτά και λαπαροσκοπικά χειρουργεία πυέλου και ανώτερου ουροποιητικού, καθώς και η συμμετοχή σε ενδοουρολογικές λίστες με ή χωρίς επιτήρηση, αναλόγως του επιπέδου του υποψηφίου.

Οι θέσεις θα είναι έμμισθες και θα υπάγονται στη μισθολογική κλίμακα registrar. Απαραίτητη προϋπόθεση η εγγραφή στο GMC. Υποψήφιοι οι οποίοι είναι σε διαδικασία εγγραφής στο GMC είναι σαφώς ευπρόσδεκτοι.

Πληροφορίες:

Mr Άρης Αλεβιζόπουλος, aris.alev@gmail.com 

Mr Πάνο Δημόπουλο, Urological consultant Southend University Hospital

dimopoulospanos@yahoo.gr panagiotis.dimopoulos@southend.nhs.uk Τηλ.: 00447596135580