01.07.2023 – Προκήρυξη θέσεων 2 Έμμισθων Επιστημονικών Συνεργατών μερικής απασχόλησης στη 2η Ουρολογική Κλινική του Α.Π.Θ.

Προς τα Μέλη της ΕΟΕ
 
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ 2 ΕΜΜΙΣΘΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ (ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ) ΣΤΗ Β΄ ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Α.Π.Θ.

(με δυνατότητα εκπόνησης διδακτορικής διατριβής στην Ιατρική Σχολή του Α.Π.Θ)
 
Αγαπητές/οί Κυρίες & Κύριοι Συνάδελφοι,

Για περισσότερες πληροφορίες, όσον αφορά την ανωτέρω προκήρυξη, πατήστε εδώ.

Με εκτίμηση,

Από την ΕΟΕ