ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΕ

ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΩΝ (Τ.Ε.Ε.Ο) 2017-2018
Θεοχάρης Γεώργιος
Κωστακόπουλος Νικόλαος
Σκουφιάς Σπυρίδων